V y s í l á n í   T V   P r o D e e p   

Milé dámy a pánové,

Vítáme Vás na stránkách internetové televize TV ProDeep. Tuto televizi provozuje spolek ProDeep Boskovice. Naše 24 hodinové online TV vysílání je zaměřeno na problematiku různých handicapů.
Jsme výjmeční v tom, že o hendicepech točí a celé vysílání připravují i realizují sami hendicepovaní.

Programová skladba

V rámci naší programové skladby se věnujeme následujícím tématům. Cestování handicapovaných, rehabilitačnímu cvičení, ukázkám volnočasového vyžití, počítačovým kurzům, sociální oblasti (bydlení, finance, zaměstnanost, jednání na úřadech, zajištění péče druhé osoby, poradenství) zajímavosti z vědy a techniky, sport a aplikované pohybové aktivity.

Historie

24 hodinové internetové televizní vysílání TV ProDeep je iniciativou zaměstnanců a dobrovolníků spolku ProDeep Boskovice. Jeho vznik lze datovat do druhé poloviny července roku 2014.

Březen roku 2015 je možné označit za měsíc, v jehož průběhu jsme přešli na 24 hodinový provoz internetového vysílání, jehož programová struktura se opakuje v pětihodinových blocích.